VAN EYCK
Meervoudig instituut voor beeldende kunst, ontwerp en reflectie

Tentoonstelling

30.08

The Materiality of the Invisible

De tentoonstelling The Materiality of the Invisible beschouwt hedendaagse kunst als een vorm van archeologie. Kunst die de lagen onder het oppervlak blootlegt en exploreert. Kunst die reconstrueert, die vormen van herinnering in zich draagt, die de materialiteit van wat ons omgeeft onderzoekt. Kunst die het heden doorgeeft aan de toekomst, die het verleden ontdekt en daardoor het heden verandert. Kunst die zichtbaar maakt wat er niet was. Kunst die uit scherven werkelijkheden maakt.

Van Eyck is partner van het meerjarige EU-project NEARCH - New Approaches to Archaeology. The Materiality of the Invisible is een van de thema’s die in NEARCH aan de orde komen. Het thema is het vertrekpunt voor het onderzoek naar wat het werk van kunstenaars en archeologen verbindt en scheidt, het biedt hun de mogelijkheid wederzijds hun beider professie te bevragen, informatie uit te wisselen en over en weer beider uitgangspunten te bediscussiëren in een tijd van snelle veranderingen en even snel wisselende culturele posities. 

De tentoonstelling is de uitkomst van dit langlopende project. The Materiality of the Invisible wordt georganiseerd in samenwerking met Marres en Bureau Europa en is op de drie locaties te zien. 

De opening van de tentoonstelling op dinsdag 29 augustus 2017 valt samen met de jaarvergadering van de EAA (European Association of Archaeologists) in Maastricht.
De tentoonstelling loopt t/m 29 oktober 2017.Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief