26.08.15

Jenna Sutela & Martti Kalliala

Op woensdag 26 augustus van 16 - 18 uur zullen zowel architect Martti Kalliala als kunstenaar Jenna Sutela presentaties houden over hun beider werk en artistieke praktijk

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief