05.01.15

Topos: Voorbij de duurzaamheidsoorlog

Duurzaamheid als begrip blijkt soms niet meer dan een wassenneus. Al 25 jaar verzet de
bouwlobby zich succesvol tegen overheidseisen rond duurzaam materiaalgebruik.
Opdrachtgevers en bouwers halen hun neus op voor de vrijblijvende milieuregels van minister
Blok. Gemeenteambtenaren boycotten de voorschriften uit het Bouwbesluit. Fabrikanten
klagen over de peperdure en weinigzeggende levenscyclusanalyses, die ze moeten laten
maken om opdrachten binnen te halen.
Politiek journalist Thomas van Belzen beschrijft in ‘Duurzaamheidsoorlog’ de geschiedenis
van het falende duurzaamheidsbeleid. Zijn interviews met tientallen deskundigen, architecten,
aannemers, toeleveranciers, lobbyisten, oud-ministers en oud-staatssecretarissen onthullen een
groot spanningsveld tussen milieuambities en financiële belangen. In de wereld van duurzaam
bouwen blijkt er sprake van verwarring, wantrouwen, bedreigingen, rechtszaken en
mislukkingen. Tegelijkertijd is bijna iedereen het erover eens dat we zuiniger moeten
omspringen met grondstoffen. Helaas heeft deze overtuiging slechts kleinschalige successen
opgeleverd. Dit boek is echter niet alleen kritisch, maar biedt ook inspirerende ideeën richting
een circulaire economie.

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief