Reactie postacademische instellingen op stelseladvies "Cultuur dichtbij, dicht bij Cultuur" van de Raad voor Cultuur

Om kennisuitwisseling te bevorderen en duurzame samenwerking te bewerkstelligen, zijn de vijf postacademische instellingen van Nederland – De Rijksakademie en De Ateliers in Amsterdam, BAK in Utrecht, Sundaymorning@ekwc in Oisterwijk en de Jan van Eyck Academie in Maastricht – sinds eind vorig jaar verenigd in een landelijk overleg.

Als reactie op het Stelseladvies Cultuur dichtbij, dicht bij Cultuur van de Raad voor Cultuur, hebben de vijf instellingen een brief gestuurd naar Minister Van Engelshoven. Daarin wordt de erkenning van de postacademische instellingen als internationale topvoorzieningen geprezen. De postacademies maken zich echter ook zorgen over de positie van de beeldende kunst in het algemeen in het cultuurbestel. De postacademische instellingen maken samen met onder andere presentatie-instellingen en musea deel uit van een precair ecosysteem waarbij alle onderdelen van groot belang zijn. Een stevigere verankering van de beeldende kunst in het stelsel is daarbij in de ogen van deze instituten, van essentieel voor het laten floreren van de sector. 

Lees hier het stelseladvies van de Raad voor Cultuur en de brief aan minister Van Engelshoven

 

Newsletter

Van Eyck Academie

×
I hereby subscribe to the Van Eyck newsletter