07.09.18 – 14.10.18

Stad in gesprek 2018

STAD IN GESPREK 2018

Kunstliefhebber, (cultuur)beleidsmaker, kunstenaar of anderszins cultural minded?
Heb je een goed artistiek idee of een plan voor kunst en cultuur in de stad?
Treed dan binnen in Come in / outside.

De kunstinstallatie Come in / outside strijkt op 7 en 19 september en 6 en 14 oktober neer op verschillende plekken in Maastricht. Come in / outside is een bijzondere ontmoetingsplek die de inwoners van Maastricht wil inspireren om met elkaar, een-op‐een, in gesprek te gaan over kunst en cultuur(beleving) in de stad.

Van Eyck Mirror, het projectbureau van de Van Eyck, leidt in samenwerking met Stichting Tout Maastricht de gesprekken in goede banen. De ideeën en onderwerpen die ter sprake komen worden verzameld en vervolgens tijdens een Stadsarena gepresenteerd en bediscussieerd.

Deze Stadsarena zal plaatsvinden op woensdag 3 oktober en heeft tot doel om gedachte‐uitwisseling te stimuleren, een gelijkwaardige relatie tussen de verschillende partijen op te bouwen en wederkerigheid te bevorderen. 

De combinatie van de kunstinstallatie Come in / outside en de Stadsarena vormt een nieuwe modus operandi die op deze manier getoetst en na afloop overhandigd zal worden aan de Gemeente Maastricht. De gemeente zal deze nieuwe aanpak als instrument kunnen inzetten om de dialoog met de stad en haar inwoners in de toekomst te continueren. 

Iedereen is welkom om de installatie Come in / outside te betreden

7 september: de Ruiterij
19 september: de Groene Loper
6 oktober: het station 
14 oktober:  voor het Mosae Forum
Telkens van 11.00 tot 18.00 uur

Stadsarena: 3 oktober vanaf 19.00 uur in Lumière.

De installatie Come in / outside is gemaakt door kunstenaar Rita Hoofwijk

STAD IN GESPREK is een vervolg op de Stadsgesprekken uit 2015. Toen werden de inwoners van Maastricht opgeroepen om mee te denken over het toekomstige cultuurbeleid van de gemeente Maastricht. Tijdens de stadsgesprekken die Tout Maastricht en Van Eyck Mirror in opdracht van de gemeente hiervoor uitvoerden, werden inwoners van Maastricht al wandelend gevraagd naar hun wensen en verwachtingen ten aanzien van kunst, cultuur en creativiteit in hun stad. De uitkomsten hiervan werden verwerkt in de Innovatieagenda Cultuur.
 

Met dank aan de Gemeente Maastricht

 

 

 

 

 

Newsletter

Van Eyck Academie

×
I hereby subscribe to the Van Eyck newsletter