10.05.19 – 07.06.19

Twee leden Raad van Toezicht

De Jan van Eyck Academie is op zoek naar twee nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht.

De Jan van Eyck Academie is internationaal en multidisciplinair gericht en ambieert een Raad van Toezicht die deze diversiteit en brede blik weerspiegelt. In de samenstelling van de raad wordt gepoogd een goede balans tussen leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond te vinden. Daarnaast wordt gestreefd naar een brede vertegenwoordiging, met leden uit de kunst- en cultuursector, en leden die ervaring hebben in beleid, bestuur en financiën.

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid en het functioneren van de directie en bewaakt de continuïteit binnen de academie. De Raad zal na werving bestaan uit zes leden en komt circa 4 keer per jaar bij elkaar. De functie is onbezoldigd, leden ontvangen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding. Een lid wordt benoemd voor een zittingsduur van maximaal twee termijnen van vier jaar.

Van belang voor de Raad van Toezicht zijn de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit. Een lid van de Raad van Toezicht wordt geacht te beschikken over een voor de kunstwereld relevant netwerk (politiek, cultuur, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) en is bereid dit in te zetten voor de Jan van Eyck Academie.

PROFIEL
Om de Raad van Toezicht uit te breiden is de Jan van Eyck Academie op zoek naar één lid met een kunstinhoudelijke achtergrond: een in Nederland wonende kunstenaar of ontwerper met een open, internationaal gerichte blik en netwerk, die affiniteit heeft met artistieke talentontwikkeling en verbindend werkt.

Het tweede lid is deskundig in de culturele sector: in cultureel ondernemerschap, organisatieontwikkeling en financiën. Zij/hij heeft kennis van postacademies en internationale artist residencies en heeft oog voor politieke en sociale verhoudingen, zowel binnen de regio als op (inter)nationaal vlak. 

SOLLICITATIES
U kunt uw motivatie en CV voor 7 juni 2019 per email sturen naar Solange Roosen, solange.roosen@janvaneyck.nl. Voor meer informatie kunt u eveneens bij haar terecht, uw vraag zal worden voorgelegd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, Karl Dittrich.
Gesprekken zijn gepland voor in de weken 24 en 26.

Newsletter

Van Eyck Academie

×
I hereby subscribe to the Van Eyck newsletter