positief advies Raad voor Cultuur

"De raad vindt dat Van Eyck de ambities uit haar vorige activiteitenplan heeft waargemaakt en moet doorgaan op de ingeslagen weg. De instelling heeft een ambitieus programma neergelegd, waarin zij haar visie op het kunstenaarschap consistent heeft uitgewerkt. Van Eyck onderscheidt zich door multidisciplinariteit en theorievorming, toegankelijkheid en ruimte voor presentatie."

De Van Eyck is blij en verheugd met het positieve advies van de Raad voor Cultuur aan de minister. De Van Eyck kan wat de raad betreft deel uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur 2017- 2020 (BIS), de vierjarige rijkssubsidie.

Newsletter

Van Eyck Academie

×
I hereby subscribe to the Van Eyck newsletter