27.11.13 – 31.12.69

Brigitte Bloksma, Hoofd Van Eyck Mirror bij seminar ‘Cultuur in Verbinding’, Antwerpen

Op maandag 7 oktober sprak Brigitte Bloksma, Hoofd Van Eyck Mirror – products and concepts, op het seminar ‘Cultuur in verbinding’ in Antwerpen, georganiseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Universiteit van Antwerpen.
Naar aanleiding van het promotieonderzoek ‘Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurbeleid en cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen’ van dr. Quirine van der Hoeven, werd het cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen onder de loep genomen.
Samen met Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en Jet Bussemaker, Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, reflecteerden beleidsmakers, professionals en academici op de vraag hoe kunst en cultuur zich relateren tot andere maatschappelijke sectoren als onderwijs, economie, toerisme, sport en zorg. Ook de meer fundamentele vraag naar het bereik en de toegankelijkheid van kunst en cultuur en het draagvlak van cultuur(beleid) aan beide zijden van de grens kwamen aan bod in verschillende debatten.

Vanuit haar ervaring in het opzetten van artistieke projecten met een maatschappelijke invalshoek bij onder meer Marres, centrum voor contemporaine cultuur in Maastricht, sprak Brigitte Bloksma over de verbinding van kunst en cultuur met andere sectoren en de rol van research & development die kunst kan vervullen bij maatschappelijke vraagstukken. In haar hoedanigheid als Hoofd van Van Eyck Mirror – products and concepts, het projectbureau van de Van Eyck, zet zij haar visie voort en verbindt het talent van de deelnemers, de mogelijkheden van de labs en de professionele ondersteuning van de staf, aan maatschappelijke en economische vraagstukken. Van Eyck Mirror realiseert in samenwerking met het bedrijfsleven, de overheid, culturele instellingen, kennisinstituten en particulieren, culturele projecten, concepten en producten.

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief