01.09.20 – 01.01.21

Floor Martens

Kunstenaar Floor Martens is de tweede ontvanger van het Limburg Beeldende Kunst Stipendium. Deze beurs is in 2019 ingesteld door de Provincie Limburg. Zij zal vier maanden – september en december 2020 – aan de Jan van Eyck Academie verblijven, waarna haar werk tentoongesteld zal worden in de projectruimte van het Bonnefantenmuseum. 

Het LBK Stipendium is door de gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie Limburg, Ger Koopmans, namens het voltallige college aan Lex ter Braak geschonken bij zijn afscheid als directeur van de Jan van Eyck Academie (juni 2018). Het stipendium is bedoeld om het werk van een jonge Limburgse kunstenaar te stimuleren, zichtbaar te maken en onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Aan het stipendium is een geldbedrag verbonden van €5000,- waarmee nieuw werk gemaakt kan worden, geschonken door de Provincie Limburg. Door de institutionele betrokkenheid van de Jan van Eyck Academie en het Bonnefantenmuseum, kan de stipendiaat voor een werkperiode van twee maanden aan de academie verblijven en (nieuw) werk tentoonstellen in het Bonnefantenmuseum. 

Lex ter Braak is, samen met Stijn Huijts, directeur van het Bonnefantenmuseum en Joep Vossebeld, kunstenaar, curator, schrijver, verantwoordelijk voor de selectie van het LBK Stipendium.

Floor Martens (1998) is beeldend kunstenaar en fotograaf. Ze studeerde in 2019 af op de Maastricht Academy of Fine Arts and Design op de afdeling Fine Arts, na ook op de afdelingen Visuele Communicatie en Material Design te hebben gestudeerd.

Een dood konijntje voor het huis van haar ouders vormde het startpunt voor een verkenning van transformatieprocessen. Ze toont het lichamelijke en de mogelijke veranderingen daarvan. Daarbij stelt ze zichzelf de vraag hoe waarden van menselijk en dierlijk materiaal veranderen, bijvoorbeeld bij een transformatie van leven naar dood. De ontastbare ruimte tussen mens en mens, mens en dier, wezen en omgeving is daarnaast ook onderwerp van haar artistieke onderzoek. Het materiële draagt een herinnering, kan ons verbinden, geeft ons richting en heeft daardoor een bepaalde waarde, maar welke?  Grote vraagstukken worden gecombineerd met intieme persoonlijke uitingen. Dit alles kan zich vormen tot onder anderen tekst, foto’s, haren, huid of bloed. Vol aandacht, vragen en liefde. 

 

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief