Steunbetuiging antiracisme protesten

De Jan van Eyck Academie betuigt expliciet haar steun aan en solidariteit met de antiracisme betogingen die over de hele wereld plaats vinden, de Black Lives Matter beweging en andere organisaties die in het geweer komen tegen racisme en discriminatie. We steunen de wereldwijde roep om een ​​inclusieve en rechtvaardige samenleving en veroordelen institutioneel racisme en systematische onderdrukking.
 
De afgelopen weken hebben ons geleerd dat het niet alleen belangrijk is om onze steun uit te spreken, maar dat wij ook heel bewust naar ons zelf moeten kijken, ons kwetsbaar moeten durven opstellen en ons eigen functioneren moeten analyseren. We realiseren ons dat we blinde vlekken hebben. Zelfs als postacademie met een pluralistische grondhouding, waar wij kunstenaars van over de hele wereld verwelkomen, waar wij discussiëren over dekolonisatie, feminisme, inclusie, waar we de klimaaturgentie aan de basis van ons programma zetten, moeten we voortdurend waakzaam zijn. We moeten deze urgente onderwerpen niet alleen op de agenda zetten, maar de lessen die we er uit trekken ook internaliseren als instituut.
 
We zijn het aan onszelf verplicht om onze organisatie onder de loep te nemen. We moeten tools ontwikkelen om onze tekortkomingen effectief en constructief aan te pakken. Een eerste stap is het oprichten van een werkgroep voor inclusie en diversiteit en het opstellen van een charter. Samen met onze deelnemers, onze adviseurs en medewerkers streven wij naar een academie waar wederkerigheid, respect, vertrouwen en rechtvaardigheid het middelpunt vormen.
  

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief