Listen to the stones, think like a mountain

Van Eyck deelnemer Pieter Paul Pothoven toont werk in de groepstentoonstelling Listen to the stones, think like a mountain in galerie Tatjana Pieters in Gent (BE).

Listen to the stones, think like a mountain ontplooit zich als een collectie werken in de geest van Roger Caillois  (1913-1978) - Franse socioloog, filosoof, literatuurcriticus en bezield stenenverzamelaar die een poëtische en wonderlijke benadering van stenen introduceerde - waarbij ideeën rond (geologische) tijd, transformatie, potentialiteit, nieuwe vormen van kennis en de aarde als ultieme auteur samenkomen. De tentoonstelling tracht een grotere sensitiviteit en verwondering voor andere, niet-menselijke vormen van aards bestaan en materialiteit te introduceren. De werken van de geselecteerde kunstenaars verwijzen naar de intense verbondenheid tussen elementen, materialen en levende wezens en tonen een kritische blik op onze huidige omgang met materie. Ze nodigen de kijker uit om ‘te luisteren naar de stenen’ en, zoals de Amerikaanse wetenschapper Aldo Leopold het voorstelt, ‘te denken als een berg’.

Met werk van: buren (Oshin Albrecht & Melissa Mabesoone), Céline Butaye, Eleanor Duffin, Anneke Eussen, Anne Holtrop, Carlos Irijalba, Rachel de Joode, Nicolás Lamas, Cathérine Lommée, Pieter Paul Pothoven

Curator: Evelien Bracke

23.08 - 31.10.2015
http://www.tatjanapieters.com/

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief