Living like an Artist

Afgelopen jaar is Mirror, het projectbureau van de Jan van Eyck Academie, in samenwerking met de Universiteit Maastricht een programma begonnen met de titel Like an Artist. Dat programma onderzoekt hoe professionele kunstenaars de latere fasen van hun artistieke loopbaan inrichten en hoe zij leeftijd ervaren in relatie tot creativiteit. Het wil een nieuw licht laten schijnen op de unieke levensstijl van kunstenaars en de manier waarop zij omgaan met hieraan gelieerde actuele vraagstukken, zoals vermenging van publieke en private ruimte, vitaal ouder worden, een leven lang leren en creativiteit in werk. Niet het kunstwerk of het product staat centraal in ons onderzoek, maar de levensstijl van de kunstenaar. Het programma biedt met deze bijzondere insteek de samenleving in het algemeen een innovatieve denkwijze en modellen voor de begrippen wonen, werken en leren, die wellicht te vertalen zijn naar vernieuwende concepten en praktijken voor “goed" ouder worden. 

In 2018 werd onder de titel Like an Artist onderzocht op welke manier kunstenaars blijven leren. Binnenkort zullen de resultaten uit dit onderzoek bekend worden gemaakt in een rapport. 

Dit jaar zal onder de titel Living Like an Artist worden onderzocht hoe kunstenaars zijn gehuisvest en op welke manieren zij zo lang mogelijk actief blijven. Hiervoor zal het woonmodel van de kunstenaar geanalyseerd worden. Door deelnemers van de Jan van Eyck Academie, studenten van de Universiteit Maastricht en de architectuuropleiding van de RWTH Aachen zal een model ontwikkeld worden voor een woon- en leefvorm die vertrekt vanuit de wijze waarop kunstenaars wonen en werken. Onderdeel van de opdracht en het onderzoek zal zijn dat de uitkomst eveneens relevant is voor andere groepen in de samenleving. In het najaar zullen de eindresultaten bekend worden gemaakt en de vier beste woonmodellen tentoongesteld worden.

 

Ondersteund door: BankGiroLoterij Fonds

In samenwerking met: RWTH Aachen, Universiteit Maastricht, Ro Groep BV

 

In het kader van Living like an Artist, zal onderzoeker en socioloog Vera Gallistl een lezing geven op 6 mei in het Reifmuseum, Aachen.

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief