08.06.15

TOPOS: Mathieu Bruls - Victor de Stuers Oeuvre lezing

Vanaf 2015 herintroduceert TOPOS de Victor de Stuers-oeuvrelezing. De Victor de Stuersprijs wordt jaarlijks door de Gemeente Maastricht uitgereikt om een waardevolle architectonische bijdrage aan de stad te erkennen. De prijs wordt alternerend aan een nieuwbouw en een renovatie/hergebruik-project uitgereikt. Afgelopen jaar ontving Mathieu Bruls de Victor de Stuersprijs voor een klein ‘poolhouse’ oftewel een zwembadpaviljoen in de tuin van een stadswoning.
Het werk van Mathieu Bruls, al vele jaren werkzaam vanuit Maastricht, kenmerkt zich door een uitgesproken detaillering en rijk materiaalgebruik. De aandacht voor ruimtelijkheid, detaillering en materiaalgebruik in dit hele kleine project werden door de jury van de Victor de Stuersprijs sterk gewaardeerd.
Dat deze prijs werd uitgereikt aan dit zeer bescheiden project geeft blijk van een herwaardering voor vakmanschap en kwaliteit binnen de ruimtelijke disciplines.

20.00 uur: Welkom door Nico Nelissen, voorzitter TOPOS
20.10 uur Lezing door Mathieu Bruls
21.30 uur In gesprek met Mathieu Bruls
22.00 uur Sluiting

www.toposmaastricht.nl

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief