03.09.18

Moderne Tijden: Peutz in Heerlen en Maastricht

Op maandag 3 september om 20.00 uur presenteert Topos, Architectuurcentrum Maastricht in samenwerking met de Van Eyck de lezingenavond Moderne Tijden: Peutz in Heerlen en Maastricht met de sprekers Joos Philippens en Maurer United Architects.

Onlangs is van de hand van Joos Philippens het boek verschenen: ‘Moderne Tijden; Van Grunsven en Peutz, bouwers van Heerlen’. In dit boek, door de auteur getypeerd als een ‘vie romancée’, wordt op een indringende manier ingegaan op de wijze waarop de sphinx-achtige burgemeester Van Grunsven, samen met de welbekende architect Fritz Peutz, kans heeft gezien om door middel van een reeks opvallende gebouwen Heerlen een ‘modern’ gezicht te geven. Tot op vandaag de dag zijn het Retraitehuis, het Glaspaleis, de Royal, het Raadhuis en de Schouwburg beeldbepalend voor de stad. Maar Peutz was niet alleen actief in Heerlen, ook in Maastricht heeft hij zijn sporen nagelaten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Lourdeskerk, de vlak erbij gelegen jongensschool, de Theresiaschool, AINSI, ’t Sonnehuis aan de Scharnerweg en natuurlijk … de Jan Van Eyck Academie waar de lezing wordt gehouden. Joos Philippens zal in zijn beschouwing ook ingaan op de link van Peutz met Maastricht. 

Verder is er aandacht voor de restauratie en aanpassing van de Jan Van Eyck Academie door Maurer United Architects, die hun bureau in dit gebouw hebben ondergebracht. Er wordt een toelichting gegeven op de restauratie en aanpassingen. 
Na afloop nemen we onder begeleiding een kijkje in het gebouw. 

 

LOCATIE
Van Eyck - auditorium

PROGRAMMA
20.00 uur Opening door de voorzitter van TOPOS Nico Nelissen
20.05 uur Welkomstwoord door de nieuwe directeur van de Jan Van Eyck Academie Hicham Khalidi
20.15 uur Inleiding door Joos Philippens: Moderne Tijden; Peutz in Heerlen en Maastricht
21.00 uur Restauratie en aanpassing van het Jan van Eyck Academiegebouw door Maurer United Architects
21.30 uur Kijkje in het gebouw
22.00 uur Sluiting en aansluitend gelegenheid voor drankje en gesprek


 

 

 

 

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief