NEARCH/ Art & Archaeology in Limburg: Giuseppe Licari

NEARCH /ART & ARCHAEOLOGY IN LIMBURG
THE MATERIALITY OF THE INVISIBLE

De Van Eyck nodigde in samenwerking met de Provincie Limburg begin van het jaar kunstenaars met een sterke belangstelling voor archeologie als een methode voor hun eigen werk uit om zich aan te melden voor een werkperiode aan de Van Eyck. De Van Eyck ontving zestig aanmeldingen, kunstenaar Giuseppe Licari werd geselecteerd voor de onderzoeksplaats van een jaar aan de Van Eyck.

De afdeling erfgoed van de Provincie Limburg maakt de financiering van deze plaats mogelijk. Licari zal in april starten aan zijn werkperiode en zich verhouden tot het rijke erfgoed van Limburg én tot het Europese project NEARCH - New Approaches to Archaeology waarbinnen deze onderzoeksplek valt.

Net als NEARCH stelt de Provincie Limburg zich de vraag of het erfgoed met andere omgangsvormen, andere presentatiewijzen en andere ervaringsmogelijkheden eigentijdser kan worden. Het is aan de kunstenaar om op basis van zijn werk, onderzoek en de gesprekken die hij voert met de verschillende erfgoedinstellingen en stakeholders in Limburg, Nederland en de wereld om daarvoor voorstellen, concepten en/of werk te ontwikkelen. In september 2017 zullen deze gepresenteerd worden tijdens de jaarvergadering van de EAA (European Association of Archaeologists) in Maastricht en onderdeel zijn van de grote tentoonstelling over kunst en archeologie The Materiality of the Invisible, in de Van Eyck, Marres en Bureau Europa in Maastricht.

 

NEARCH
De Van Eyck is een van de partners van NEARCH, een Europees project ontwikkeld in langdurige samenwerking met de grote archeologie-instituten en -faculteiten van Europa. NEARCH wordt ondersteund door de EU en loopt van 2013 tot en met 2018. Tussen archeologie en beeldende kunst zijn naast divergerende lijnen vele parallellen te trekken. Niet alleen delen kunstenaars en archeologen een verlangen om dat wat zich onder het oppervlak bevindt bloot te leggen, zij maken ook zichtbaar wat voorheen geen plaats had en wat de kracht heeft verleden, heden en toekomst te veranderen.

Europese partners NEARCH: Aristotle University of Thessaloniki (GR), Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (FR), Deutsches Archäologisches Institut (DE), Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (ES), Instituto per I beni artistici culturali e naturali dell’Emila Romagna (IT), Culture Lab (BE), Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden (NL), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL), Archaeology Data Service (UK), Centquatre (FR), University of Oxford (UK), Universiteit van Gotenborg (SE). 
Associated partners: Unité d’archéologie de Saint-Denis (FR), The European Association of Archaeologists (CZ), ICAHM - International Committee on Archaeological Heritage Management (FR)

 

THE MATERIALITY OF THE INVISIBLE
The Materiality of the Invisible is een van de thema’s die in NEARCH aan de orde komen. Het thema is het vertrekpunt voor het onderzoek naar wat het werk van kunstenaars en archeologen verbindt en scheidt, het biedt hun de mogelijkheid wederzijds hun beider professie te bevragen, informatie uit te wisselen en over en weer beider uitgangspunten te bediscussiëren in een tijd van snelle veranderingen en even snel wisselende culturele posities. 

 

GIUSEPPE LICARI
Giuseppe Licari (b.1980, IT) is een multidisciplinair kunstenaar die woont en werkt in Rotterdam. In zijn praktijk onderzoekt Licari de sociaal-economische, culturele en politieke processen die ingrijpen in en vorm geven aan hedendaagse landschappen. Zijn werk bevindt zich op het grensgebied van de natuurlijke wereld en de gebouwde omgeving. Hij verkent en verbeeldt dit grensgebied in installaties, performances, workshops, publicaties en audio- en videowerk, zowel in een galeriesetting als in de publieke ruimte.

 

Beeld: uit de serie The Promised Land, Giuseppe Licari, 2016

 

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief