15.11.16 – 09.01.17

NEARCH/ Art & Archaeology in Limburg ‘THE MATERIALITY OF THE INVISIBLE’ -CLOSED

OPEN OPROEP VOOR AANMELDINGEN NEARCH /ART & ARCHAEOLOGY IN LIMBURG
THE MATERIALITY OF THE INVISIBLE


Deadline: 9 januari 2017  - 24.00 uur

De Van Eyck nodigt beeldend kunstenaars met een sterke belangstelling voor archeologie als een methode voor hun eigen werk uit om zich aan te melden voor het verblijf van een jaar op de Van Eyck. De afdeling erfgoed van de Provincie Limburg maakt de financiering van een plaats en daarmee het verblijf van een kunstenaar mogelijk. Deze is verbonden aan NEARCH - New Scenarios for a Community-involved Archaeology.

NEARCH
De Van Eyck is een van de partners van NEARCH, een Europees project ontwikkeld in langdurige samenwerking met de grote archeologie-instituten en -faculteiten van Europa. NEARCH wordt ondersteund door de EU en loopt van 2013 tot en met 2018. Tussen archeologie en beeldende kunst zijn naast divergerende lijnen vele parallellen te trekken. Niet alleen delen kunstenaars en archeologen een verlangen om dat wat zich onder het oppervlak bevindt bloot te leggen, zij maken ook zichtbaar wat voorheen geen plaats had en wat de kracht heeft verleden, heden en toekomst te veranderen.

THE MATERIALITY OF THE INVISIBLE
The Materiality of the Invisible is een van de thema’s die in NEARCH aan de orde komen. Het thema is het vertrekpunt voor het onderzoek naar wat het werk van kunstenaars en archeologen verbindt en scheidt, het biedt hun de mogelijkheid wederzijds hun beider professie te bevragen, informatie uit te wisselen en over en weer beider uitgangspunten te bediscussiëren in een tijd van snelle veranderingen en even snel wisselende culturele posities. 

ONDERZOEKSPLAATS
Van de geselecteerde kunstenaar wordt verwacht dat hij/zij zich verhoudt tot NEARCH en tot het rijke erfgoed van Limburg. Net als NEARCH stelt de Provincie Limburg zich de vraag of het erfgoed met andere omgangsvormen, andere presentatiewijzen en andere ervaringsmogelijkheden eigentijdser kan worden. Het is aan de kunstenaar om op basis van zijn/haar werk, onderzoek en de gesprekken die hij/zij voert met de verschillende erfgoedinstellingen en stakeholders in Limburg, Nederland en de wereld om daarvoor voorstellen, concepten en/of werk te ontwikkelen.

In september 2017 zullen deze gepresenteerd worden tijdens de jaarvergadering van de EAA (European Association of Archaeologists) in Maastricht. En onderdeel zijn van de grote tentoonstelling over kunst en archeologie The Materiality of the Invisible, in de Van Eyck, Marres en Bureau Europa in Maastricht .

WAT WIJ BIEDEN
-
​1 onderzoeksplaats van een jaar op de Van Eyck
- Een maandelijks stipendium en een werkbudget
- De steun van de adviseurs van de Van Eyck, de internationale multidisciplinaire gemeenschap en het gebruik van de Labs
- Deelname aan het Europese samenwerkingsproject NEARCH
- Deelname aan de tentoonstelling The Materiality of the Invisible, op 3 locaties in Maastricht

AANMELDINGSPROCEDURE

Deadline voor aanmelden is 9 januari 2017

Je aanmelding gebeurt volledig digitaal en in het Nederlands of Engels. Naast het online aanmeldingsformulier, moeten de andere onderdelen in één pdf worden toegestuurd naar het adres: application@janvaneyck.nl. Voor zeer grote bestanden (zoals filmmateriaal) voer je een link naar een server/website/YouTube/Vimeo in, alwaar het bestand bekeken kan worden.

NB: Zorg ervoor dat alle links naar externe sites werken! Controleer de links in de definitieve versie van je pdf voordat je deze opstuurt. De links naar externe sites moeten ook blijven werken tot tenminste twee maanden na de deadline.

De inschrijvingskosten bedragen € 65,-. De betaalprocedure is onderdeel van het online aanmeldingsformulier. Wanneer je het formulier hebt ingevuld, word je doorverwezen naar Paypal, alwaar je de inschrijvingskosten kan overmaken.

Je aanmelding voor de Van Eyck bestaat uit:

1. het online aanmeldingsformulier 
2. een pdf met de onderstaande onderdelen. Deze onderdelen moeten door een duidelijke inhoudsopgave worden voorafgegaan. De pdf dient niet groter te zijn dan 10 MB:
a) een projectvoorstel (max. 1000 woorden)
b) documentatiemateriaal van recent werk (max. 15 pagina's, werk mag niet ouder zijn dan 5 jaar)
d) Curriculum Vitae (max. 2 pagina's)

Je aanmelding moet binnen zijn voor 9 januari 2017 om 12.00 uur ’s nachts
De uitkomst is eind januari bekend
Starten kan vanaf 1 februari 2017

Meer informatie over de aanmeldingsprocedure, de vereisten, etc. is in het Nederlands hier te raadplegen. 
NB: deze informatie geldt voor de algemene, jaarlijkse aanmeldingsronde van de Jan van Eyck Academie. Sommige onderdelen gelden niet voor deze NEARCH-onderzoeksplaats. De grootste uitzonderingen zijn dat je voor je aanmelding geen In-Lab voorstel hoeft in te dienen, ook hoef je geen persoonlijke contributie van 2750,- euro betalen.

OVER NEARCH
Het NEARCH programma brengt de volgende onderzoeksorganisaties, universiteiten en Europese culturele instituten samen:
Aristotle University of Thessaloniki (GR), Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (FR), Deutsches Archäologisches Institut (DE), Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (ES), Instituto per I beni artistici culturali e naturali dell’Emila Romagna (IT), Culture Lab (BE), Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden (NL), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL), Archaeology Data Service (UK), Centquatre (FR), University of Oxford (UK), Universiteit van Gotenborg (SE)

Associated partners
Unité d’archéologie de Saint-Denis (FR), The European Association of Archaeologists (CZ), ICAHM - International Committee on Archaeological Heritage Management (FR)

Meer informatie: nearch.eu

 

Foto: ENCI groeve Maastricht
(enci-gebied.nl)

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief