02.02.15

TOPOS: Nieuwe kansen voor grootschalige verduurzaming woningbouw

Een groot deel van de woningvoorraad in Nederland is in handen van woningbouwcorporaties. Grootschalige verduurzaming van de voorraad bleek tot voor kort zeer moeilijk te realiseren. De omvang van dit probleem, het uitgebreide scala aan energietechnische problemen en de daarmee samenhangende hoge kosten van renovatie en verduurzaming blijken in de praktijk een groot struikelblok. Onder druk van oplopende energiekosten en woonlasten interesseren veel woningbouwcorporaties zich momenteel toch serieus voor het op grote schaal verduurzamen van hun vastgoed. Dat de waarde van hun bezit hierbij toeneemt, is een extra stimulans voor het treffen van energiemaatregelen. Welke kansen zijn er voor grootschalige verduurzaming van de woningbouw? De avond staat in het teken van illustratieve voorbeelden waarbij die kansen optimaal worden benut.
Afgelopen jaren zijn enkele pilotprojecten gerealiseerd die hebben aangetoond hoe grootschalige verduurzaming van het corporatiebezit aangepakt kan worden. Een voorbeeld is van architectenbureau Teeken-Beckers. Zij hebben voor Woningcorporatie Heemwonen in Kerkrade-West een grootschalige renovatie gerealiseerd. Op seriematige wijze werden deze woningen getransformeerd naar bijna 0-energiewoningen. Het eindresultaat mag spectaculair genoemd worden; de woningen zijn bijna onherkenbaar getransformeerd. De (woning-) projecten onderscheiden zich door nieuwe vormen van organisatie van de bouwkolom, bouwtechnieken, investeringen/exploitatie en participatie van de eindgebruiker. Met de vernieuwende projectmatige aanpak van een blok ‘rijtjes’ woningen in het krimpgebied Parkstad wordt een stevige ruimtelijke impuls gegeven, die een tevreden terugblik opgeleverd heeft voor de overheden, kennisinstellingen, opdrachtgever, architect, aannemer, installateur, schilder en. . .bewoner. Ofschoon dit soort aansprekende renovatieprojecten voor de betrokken deelnemers succesvol is, gaat men niet op de lauweren rusten. Integendeel, de samenwerking op basis van vertrouwen, vakmanschap en visie nodigt uit tot nieuw projecten die kwalitatief nog beter worden.

Locatie: Van Eyck Auditorium 

20.00 Opening door Bas van der Pol
20.05 Introductie door Math Reneerkens op ‘anders bouwen’ bij verduurzaming van vastgoed/woningbouw
20.15 Inleiding door Maurice Vincken, projectleider bij HEEMwonen over ‘De nieuwe rol van de opdrachtgever’
20.45 Vragen/opmerkingen n.a.v. inleiding
21.00 Inleiding door Jules Beckers, architect- eigenaar van Teeken Beckers Architecten over ‘De nieuwe rol van de architect’
21.30 Vragen/opmerkingen n.a.v. inleiding
22.00 Afsluiting

http://www.toposmaastricht.nl/

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief