01.10.14 – 15.04.15

Onderzoek Social Design

In opdracht van Stichting DOEN doet Van Eyck Mirror, het projectbureau van de Jan van Eyck Academie, in de komende maanden onderzoek naar Social Design en de projecten die Stichting DOEN in de afgelopen jaren heeft geïnitieerd en ondersteunt. Stichting DOEN is een organisatie die mensen en organisaties financieel ondersteunt die risico’s durven te nemen om hun vaak baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen te inspireren. Eén van de thema’s waar Stichting DOEN aan bijdraagt is Social Design.

Het onderzoek van Van Eyck Mirror heeft het karakter van een interdisciplinair project waarbinnen het onderzoek en de aanbevelingen voor een toekomstig programma worden gerealiseerd. Deze innovatieve werkwijze leidt tot een gelaagd onderzoek waarbij vanuit verschillende perspectieven en professies wordt gereflecteerd op de ontwikkelingen binnen het begrip Social Design en de huidige positie van Stichting DOEN in deze. De evaluatie zal leiden tot een reeks aanbevelingen die vorm krijgen in concept –en projectvoorstellen. Deze voorstellen kan Stichting DOEN vervolgens samen met partners realiseren. 

Het onderzoek staat onder leiding van Van Eyck Mirror en de Hubert Van Eyck Academie (de onderwijskundige tak van de Van Eyck) en vindt plaats in samenwerking met drie externe partners van de Van Eyck, te weten: Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van Maastricht University, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten en Maastricht Academy of Fine Arts and Design van Zuyd Hogeschool. Deze samenwerking bundelt de kennis en expertise op het terrein van theorie en praktijk van Social Design. Daar waar Van Eyck Mirror in haar projecten Social Design als uitgangspunt neemt, zoekt de Hubert van Eyck Academie de verbinding tussen cultuur, onderwijs en onderzoek. Maastricht University evalueert cultuurbeleid, het Lectoraat doet artistiek onderzoek naar Social Design in de samenleving en de Maastricht Academy of Arts en Design leidt studenten op tot Social Designers.
Het onderzoek voor Stichting DOEN zal in april 2015 zijn afgerond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitte Bloksma, Hoofd Van Eyck Mirror of Pieternel Fleskens, Hoofd Hubert Van Eyck.

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief