Opdracht Gemeente Maastricht

Van Eyck Mirror, het projectbureau van de Van Eyck, zal in opdracht van de Gemeente Maastricht en in samenwerking met de organisatie Tout Maastricht, meewerken aan het ontwikkelen en uitvoeren van een cultuurparticipatietraject voor de stad. Dit in het kader van het opstellen van een innovatieagenda Cultuur waarmee de stad nieuwe impulsen willen geven aan het lokale cultuurbeleid. Zowel het culturele veld als de inwoners zullen bevraagd worden over hun verwachtingen ten aanzien van het toekomstig cultuurbeleid in Maastricht. Van Eyck Mirror zal zich binnen de opdracht richten op het artistieke onderzoek, de conceptontwikkeling, een eindpresentatie en publicatie.
De voorbereidings- en onderzoeksfase lopen van januari t/m juni 2015.

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief