17.04.18 – 01.05.18

Open oproep

De van Eyck biedt samen met het Nederlands Letterenfonds (jonge) schrijvers uit Nederland de mogelijkheid minimaal twee maanden aan de Jan van Eyck Academie te werken, te midden van internationale kunstenaars, ontwerpers, curatoren en denkers. Dit in het kader van Wanderlust, het internationale talentontwikkelingsprogramma van het Letterenfonds.

Talentvolle schrijvers, die bijvoorbeeld aan hun tweede of derde boek werken, kunnen zich nu weer aanmelden voor een residentieperiode in de interdisciplinaire setting van de Van Eyck, de deadline is 1 mei.

VOOR WIE
Bij de selectie wordt prioriteit gegeven aan jonge talentvolle auteurs, bijvoorbeeld schrijvers die aan hun tweede of derde boek werken, voor wie het verblijf aan de Van Eyck een bijdrage kan leveren aan de artistieke en professionele ontwikkeling.
Belangstellenden kunnen tot 1 mei 2018 een werkplan/onderzoeksvoorstel indienen bij het Nederlands Letterenfonds. Het voorstel moet passen bij de werk- en onderzoeksomgeving die de Van Eyck Academie biedt. Ook dient het verblijf aan de Van Eyck een duidelijke meerwaarde te hebben boven verblijf op een andere plek of residentie.
Het voorstel bevat verder een voorkeursperiode voor het verblijf en een kort cv. Het verblijf start bij voorkeur op 1 september 2018 of 1 mei 2019.

DE RESIDENTIE
De Jan van Eyck Academie biedt een schrijfstudio in de academie en een appartement voor het verblijf. De schrijver wordt geacht minimaal twee aansluitende maanden aan de Van Eyck te werken; aanvragers dienen dus voldoende tijd te kunnen vrijmaken. De schrijver maakt nadrukkelijk deel uit van het programma van de Van Eyck. De wisselwerking met (internationale) kunstenaars in andere disciplines maakt het verblijf interessant. Een presentatie aan de andere kunstenaars maakt vast onderdeel uit van het verblijf, net als een publieke bijeenkomst.

De residentie wordt geheel gefinancierd door het Nederlands Letterenfonds.

Voorstellen kunnen tot dinsdag 1 mei 2018 worden ingediend bij het Letterenfonds, ter attentie van Pieter Jan van der Veen.

Alle informatie over de aanmeldingen: www.letterenfonds.nl/open-oproep-van-eyck

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief