30.05.16 – 04.06.16

Performing Space

Het nieuwe platform Performing Space brengt architecten, onderzoekers, kunstenaars en bewoners samen om tot vernieuwende, creatieve stadsontwikkeling te komen. 

Performing Space ontwikkelt nieuwe ideeën voor de openbare ruimte. Kunstenaars worden uitgenodigd om een artistieke interventie op locatie te maken die vanuit de kunst, theater, performance of architectuur de publieke ruimte van een stad benadert. Deze artistieke invalshoek biedt een alternatief perspectief op de (her)bestemming van een plek.

De voortdurende stedelijke en maatschappelijke veranderingen en de uitdagingen die daaruit ontstaan voor stads- en gebiedsontwikkeling, in combinatie met de groeiende vraag aan kunstenaars om zich te verhouden tot de openbare ruimte, waren de aanleiding om Performing Space op te zetten. Initiatiefnemers SoAP (stichting produceert ervaringskunst van autonome makers met sociale impact) en Van Eyck Mirror (het projectbureau van de Van Eyck Academie) hebben hiervoor de samenwerking gezocht met de Universiteit Maastricht, Hubert van Eyck Academie, Studio Stad, Academie van Bouwkunst en RWTH Aken.

Performing Space zet zich in voor een creatieve stadsontwikkeling. Kunstenaars, ontwerpers of architecten onderzoeken de specifieke mogelijkheden van een locatie, en ontwikkelen samen met bewoners en belanghebbenden nieuwe ideeën en alternatieve plannen voor een wijk, buurt of gebied. Performing Space is er niet op uit een stadsdeel alleen maar te verfraaien met een kunstzinnige toevoeging, maar wil de openbare ruimte zodanig op een artistieke manier programmeren dat er (tijdelijk) meerwaarde gecreëerd wordt. Deze meerwaarde kan op lange termijn bijdragen aan het verbinden van mensen, het definiëren van een functie en een toekomstperspectief van een plek en het aanzetten van burgers tot kleinschalige gebiedsontwikkeling.


PERFORMING SPACE TIJDENS DE WEEK VAN NIEUW MAASTRICHT

Op uitnodiging van Maastricht-LAB, het Bonnefantenmuseum en Ondernemend Wyck, onderzoeken SoAP en Van Eyck Mirror in samenwerking met Studio Stad en RWTH Aken de performatieve eigenschappen van het Charles Eyck park tijdens De Week van Nieuw Maastricht (#WNM16) van 30 mei t/m 4 juni. 

Choreograaf Benjamin Vandewalle onderzoekt in opdracht van Performing Space samen met architectuurstudenten van de RWTH Aken waarom dit gebied, dat zich bevindt op de route tussen het Bonnefantenmuseum en Plein 1992, niet uitnodigt om het stadsdeel Wyck te verkennen. Hoe wordt dit stukje park beleeft? Wie zijn de gebruikers? Hoe kan deze plek zich verder ontwikkelen? Een eerste aanzet wordt zichtbaar tijdens De Week van Nieuw Maastricht.

Performing Space gaat officieel van start op maandag 30 mei 16.00 – 17.00 uur in het bijzijn van de Maastrichtse wethouder Gerdo van Groothees (Ruimtelijke Ontwikkeling). De eindpresentatie met de eerste resultaten vindt plaats op zaterdag 4 juni van 17.30 – 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom in situ in het Charles Eyck park.

www.performingspace.eu 
Facebook: facebook.com/WeArePerformingSpace

Initiatiefnemers:

SoAP
SoAP produceert nieuwe en oorspronkelijke ervaringskunst met hoge kwaliteit van de autonome maker. SoAP ondersteunt makers die tot de essentie willen gaan in hun zoektocht naar een nieuwe theater- en beeldtaal met hoog artistieke waarde en maatschappelijke impact, en kiest bewust voor kunstenaars die de comfortabele rode pluche van de theaterzaal of de black box achter zich willen laten. Zij presenteren hun werk in de openbare ruimte of onconventionele locaties en combineren maatschappelijk engagement met een zoektocht naar nieuwe manieren om verhalen te vertellen.

Van Eyck Mirror
Van Eyck Mirror, het projectbureau van de Van Eyck, benut het creatieve potentieel van de Jan van Eyck Academie. Mirror is pionier in het doelgericht inzetten van artistieke processen in het maatschappelijke werkveld: door onderzoek, ontwikkeling en ontwerp van culturele projecten en concepten in opdracht van en in samenwerking met het bedrijfsleven, de overheid of kennisinstituten, stimuleert zij maatschappelijke vernieuwing. Van Eyck Mirror wordt geleid door Rebekka Straetmans.
 
Samenwerkingspartners:
 
Hubert van Eyck Academie
De Hubert van Eyck Academie verbindt het postacademisch instituut Van Eyck in Maastricht aan onderwijsinstellingen om haar heen. Het deelinstituut ontwikkelt (mede) onderwijs- en educatieprogramma’s, realiseert masterclasses, symposia en summerschools, stimuleert artistiek onderzoek en koppelt de praktijk van deelnemers van de Jan van Eyck Academie aan wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek.
 De Hubert Van Eyck Academie wordt geleid door Pieternel Fleskens.
 
Studio Stad
Studio Stad is een bijzonder architectenkantoor dat de grens opzoekt van het vakgebied. De onderzoekende houding heeft geleid tot een eigenzinnige werkmethodiek met eigentijdse ontwerpen en een rijk netwerk aan partners in de domeinen cultuur, design, educatie en politiek. De praktijk van Studio Stad legt zich toe op de beleving van de stedelijke ruimte met o.a. tijdelijke bouwwerken en toegankelijke herbestemmingsprojecten.
 
RWTH Aken
De RWTH Aken is een van de oudste universitaire opleidingen van Duitsland en heeft een uitstekende reputatie. Deze is te danken aan het duidelijke profiel van cultureel bewustzijn, vooruitstrevende ontwerptechnieken en omvattende (artistieke) kennis en zal in de toekomst worden verstevigd door het internationale IDEA League partnerschap.
 
Maastricht Academy of Architecture
De Maastricht Academy of Architecture richt zich op het bijbrengen van een specifieke houding: die van een ontwerpend onderzoeker. Afgestudeerden zijn specialist in ruimtelijkheid, deskundig op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Het onderwijs aan de Maastricht Academy of Architecture is internationaal georiënteerd, projectgebonden, flexibel gestructureerd en afgestemd op de individuele student.
 
Universiteit Maastricht 
In de bacheloropleiding Arts and Culture worden de begrippen kunst en cultuur als uitdrukkingen van cultuur in het verleden en heden bestudeerd. De BA Arts and Culture hanteert een ruim cultuurbegrip dat zowel hedendaagse als historische kunst- en cultuuruitingen omvat. De interdisciplinaire opleiding is internationaal georiënteerd en gericht op de beroepspraktijk.
 
Opdrachtgevers:
 
Bonnefantenmuseum
Ondernemend Wyck
Maastricht-LAB

 

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief