14.03.19 – 16.03.19

Schrijversstudio

De Schrijversstudio tijdens de Open Studios
Met Artun Alaska Alaska Arasli, Lyndon Barrois Jr., Vicky Francken,
Maarten van der Graaff, Sytske van Koeveringe, Quenton Miller, Jan Postma

Tijdens de Open Studios (14, 15 en 16 maart 2019) opent ook de Schrijversstudio zijn deuren.

Op de Jan van Eyck Academie verblijven dichters en schrijvers om er zich aan hun werk te kunnen wijden. Zij volgen de programma’s op de Van Eyck, presenteren zich aan de deelnemers en er vinden verschillende uitwisselingen met hen plaats. De dichters leveren vier gedichten tijdens hun residentie en de schrijvers werken er aan hun nieuwe boek. Dit programma heet Spiegelgrond en maakt deel uit van het Wanderlustprogramma van het Nederlands Letterenfonds. Ook is er de reeks ‘Schemerschijn’: publicaties van schrijvers vervaardigd op uitnodiging van de Van Eyck over schaduw en schemering.

Jan Postma leverde het derde deel van de reeks Schemerschijn: Geringere schepsels. Het boek is een mengvorm van essay en fictie dat langs de vijf verhalen een opvallend mooie samenhang vertoont. Die geringere schepsels zijn bijvoorbeeld motten bij Virginia Woolf in het postuum verschenen The Death of the Moth maar eveneens de motten die in de badkamer sterven van de minder bekende Amerikaanse schrijver Annie Dillard, alsook die in een kleine passage uit de roman Austerlitz van W.G. Sebald. Postma lijkt Sebald op het spoor te komen in de Antwerpse ZOO waar hij een luiaard bestudeert en fotografeert – het boekje is verluchtigd met fotografie van de auteur. Gebeurtenissen uit het leven van de auteur worden op een opmerkelijk laconieke en toegankelijke manier genoteerd, hoe indringend ze ook blijken te zijn. Indringend zijn ook de foto's van Rinko Kawauchi die Jan Postma bekijkt en hem net als de Praise of Shadows van Tanizaki aan het denken zetten. De Vlaamse krant De Standaard riep Jan Postma op basis van Geringere schepsels uit tot ‘God van de kleine dingen’.

Op 14 maart presenteren we dit derde deel van de reeks Schemerschijn, die mogelijk is gemaakt met steun van het Ben Remkes Cultuurfonds. Ook deel #4 is in aantocht: een science-fiction gedicht van Maarten van der Graaff. Hij verbleef afgelopen jaar aan de academie in het kader van Wanderlust. Op 15 maart geeft Van der Graaff een voorproefje van zijn gedicht dat in het voorjaar zal verschijnen, met een Engelse vertaling van Mia You.

Van Vicky Francken die als dichter te gast was op de Van Eyck presenteren we de vier gedichten die ze er schreef, met Engelse vertalingen van David Colmer. In het Charles Nypels Lab is hier een bijzondere publicatie van gemaakt door deelnemers Karoline Swiezynski en Sooji Lee, die op 16 maart in de Schrijversstudio wordt gepresenteerd. Swiezynski is vormgever, Lee installeerde op de Van Eyck in haar studio een handgemaakte papiermakerij en schrijfmachine-installatie.

Sytske van Koeveringe laat middels een installatie tijdens de Open Studios zien hoe de residentie haar de mogelijkheid heeft gegeven haar nieuwe roman met beeldend werk te ondersteunen en ter plekke te realiseren. Ze leest dagelijks een fragment voor uit haar tweede boek in wording, dat tijdens haar verblijf contouren heeft gekregen. 

Net als ieder jaar lezen de schrijvers en dichters voor, samen met deelnemers van de Van Eyck voor wie tekst een belangrijk en opvallend onderdeel vormt in hun werk – en in wiens schrijven hun talent valt te zien. Dat zijn dit jaar de kunstenaars Artun Alaska Arasli, Lyndon Barrois Jr. en Quenton Miller. De Schrijversstudio is continu geopend tijdens de Open Studios, de publicaties die er zijn ontstaan, zijn er in te zien en zijn ook verkrijgbaar in de Open Studios Bookshop.

 

PROGRAMMA

Donderdag 14 maart 14:30 – 15:00
Jan Postma, presentatie Geringere schepsels (Schemerschijn #3)
Quenton Miller
Sytske van Koeveringe 

Vrijdag 15 maart 14:30 – 15:00
Maarten van der Graaff
Lyndon Barrois Jr.
Sytske van Koeveringe

Zaterdag 16 maart 14:30 – 15:00
Vicky Francken, presentatie dichtbundel i.s.m. Sooji Lee en Karoline Swiezynski
Artun Alaska Arasli
Sytske van Koeveringe

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief