Selectie Open Oproep ontwerpers en makers

Selectie bekend: Open Oproep aan ontwerpers en makers: nieuw onderzoekend werk in de Van Eyck Labs - Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

In juni heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met Jan van Eyck Academie de open oproep ‘werkperiode Jan van Eyck Academie’ uitgezet. De oproep was gericht aan makers en ontwerpers om nieuw, onderzoekend werk te ontwikkelen.

Op de open oproep zijn in totaal 78 inzendingen binnengekomen. De inzendingen zijn voorgelegd aan een selectiecommissie bestaande uit de voorzitter Saskia van Stein, directeur Bureau Europa en adviseurs Huib Haye van der Werf, hoofd artistiek programma voor de Jan van Eyck Academie, en Michaël Snitker, grafisch ontwerper.

De commissie is uiteindelijk tot de volgende selectie gekomen:

Henrik van Leeuwen – Research at Werner Mantz Lab
Alessandra Covini – Landscape of Furniture
Albergo Rosa (Annee Grøtte Viken en Maximiliaan Royakkers) – Table Tableaux or The Act of Letting a Person Into Your Home
Anna Reutinger – How U survive This Life Everyday, Resourcefully

Bij de beoordeling van de voorstellen hebben de adviseurs met name gelet op het inhoudelijke plan, de inzet van één of meerdere Labs van de Van Eyck Academie, de expertise van de ontwerper en de coherentie tussen deze onderdelen.

De commissie merkte op dat er veel inzendingen door grafisch ontwerpers zijn ingediend. De voostellen richten zich zowel op het technisch verdiepen als op het experiment en het verkennen van de grenzen van het medium zelf. In meerdere voorstellen worden diverse disciplines verweven. Daarover liet de commissie zich positief uit. Daarnaast was ze positief gestemd over de inzet van de verschillende labfuncties en de onderzoeksgerichte werkwijze van diverse ontwerpers. De commissie merkte echter ook op dat meerdere makers geen helder concept voorstelden om de labs in te zetten voor hun project waardoor de relevantie van de werkperiode ontbrak of weinig gemotiveerd beschreven was.

De financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds bestaat uit een werkbeurs voor de ontwerper (€5.000), een vergoeding voor de huur van het appartement (€ 1.500) en een bijdrage voor de begeleiding en gebruik van de Labs (€ 3.500).

SELECTIE

Henrik van Leeuwen – Research Werner Mantz Lab
Henrik van Leeuwen zal in het Werner Mantz Lab zijn onderzoek voortzetten naar de betekenis en het visualiseren van grootschalige (draadloze) communicatie infrastructuren in relatie tot geopolitieke verhoudingen tussen de multinationals die deze communicatie grotendeels bezitten en beheren, natiestaten en bevolkingsgroepen. Daarnaast experimenteert hij met manieren om de daadwerkelijke protocollen in te zetten om zijn onderzoek in audiovisuele modellen te kunnen vatten. Dus door de inhoudelijke betekenis en relevantie van het meest waardevolle radiospectrum te vertalen door middel van dit spectrum zelf. Dit kunnen interactieve (audiovisuele) installaties zijn, maar ook performances en lezingen waarin de directe gelicenseerde omgeving (of een andere omgeving in eenzelfde tijdsspectrum) invloed heeft op de ontwikkeling van de projecten. Onderdeel van het onderzoek zal het bezoeken zijn van plekken die een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de globale communicatie-infrastructuur zoals voormalige koloniën en huidige/toekomstige communicatieknooppunten.

Van Leeuwen zal in het Werner Mantz Lab werken aan futuristische modellen van deze ontwikkelingen en hiermee audiovisuele vertalingen willen realiseren van de huidige en toekomstige machtsstructuren in relatie tot onze perceptie en ervaring van de wereld gedomineerd door (draadloze, instant) communicatie en technologische afhankelijkheid.

Alessandra Covini – Landscape of Furniture
Het project bestudeert de relatie tussen de woning, de domestieke ruimte, meubilair en rituelen en zet deze om naar een nieuw landschap met sculpturale objecten. Het project reduceert de woonruimte tot de essentiële componenten – een plek om te schuilen, om te eten, om te wassen. Het doel is de domestieke ruimte te bestuderen en de manier waarop deze worden bepaald door specifieke objecten – een bed, een keuken, een douche. Er zal onderzoek gedaan worden naar de oorsprong van deze objecten, naar hoe ze gebruikt worden en welke rituelen eraan ten grondslag liggen, om ze vervolgens, wederom, te vertalen naar objecten. Het resultaat zal een nieuwe domestieke ruimte zijn, gevormd door een landschap van meubilair, een serie bewoonbare sculpturen die rituelen bevriezen en uitkristalliseren en buitengewone objecten voor de domestieke ruimte creëren. Dit op maat gemaakte meubilair voor de woning zal het private domein veranderen in een artificieel landschap, een collectie objecten die laveert tussen architectuur, model en design.
Naast het onderzoek, zal het project vorm krijgen door de materialisatie van de objecten, die gerealiseerd worden in diverse materialen en technieken – hout, metaal, glas, beton en kunsthars. De keuze voor de uitvoering van elk object zal voortkomen uit het onderzoek en door middel van textuur en materialiteit de relatie met de oorsprong weerspiegelen.

Tijdens de werkperiode aan de Jan van Eyck Academie, zal er gebruik gemaakt worden van de expertise aanwezig in de diverse Labs:  Het Pierre Kemp Lab voor onderzoekontwikkeling, het Heimo Lab voor de materialisatie van de objecten, het Charles Nypels Lab voor het grafisch ontwerp en de publicatie van het project en het Werner Mantz Lab voor een beeldreportage van de objecten. In de loop van de verschillende fases van het project zullen diverse professionals, waaronder architecten, ontwerpers, schrijvers, kunstenaars en fotografen uitgenodigd worden bij te dragen tijdens interdisciplinaire workshops.

ALBERGO ROSA (Annee Grøtte Viken en Maximiliaan Royakkers) - ‘TABLE TABLEAUX of The Act of Letting a Person into your Home’
Het project TABLE TABLEAUX is een onderzoek uitgevoerd in daden, waarbij materiële experimenten en ruimtelijke speculatie worden gecombineerd met een onderzoek naar vormen van representatie: het gebruik van visuele media en narratieven om nieuwe en bestaande realiteiten te produceren en ervaren.

Het project zal verder productietechnieken en materialen verkennen in relatie tot Albergo Rosa, een zelf ontwikkeld materiaal dat samengesteld wordt uit pleister en beton met een rood pigment die worden vermengd door ruwe samenvoeging. Het mengen en verhardingsproces genereren rood/wit patronen die lijken op de complexe patronen zichtbaar in metamorf gesteente dat in de loop van miljoenen jaren vorm heeft gekregen.

Materiële verkenningen worden gecombineerd met experimenten in visuele technieken, representatiemethoden en verhalen vertellen binnen het medium film. Het project zal cinematografische technieken verkennen in relatie tot ruimte en zal experimenteren met verschillende representatiemethoden om een object in te kaderen en vorm te geven. Er wordt gewerkt aan de productie van een serie domestieke objecten; een typologie van tafels. Het productieproces wordt beïnvloed door de wijze waarop visuele experimenten de volgende stap in het proces voorstellen en reflecteren op voorgaande stappen. Er wordt verkend hoe cinematografische technieken worden ingezet om realiteiten te construeren en te vervormen en hoe dit gebruikt kan worden om ruimtes nieuwe contexten te geven, in het heden en de toekomst.

Anna Reutinger – How U Survive This Life Everyday, Resourcefully
Schoenen gemaakt van autobanden uit Ethiopië, tortilla chips gemaakt van mislukte oude tortilla in Los Angeles, manden gemaakt van oude telefoonkabels in Zuid Afrika, figuurtjes gemaakt van rietjes in Taiwan, de iconische stroopwafel gemaakt van overgebleven broodkruimels in Gouda – alle zijn voorbeelden van nieuwe producten die voortkomen uit een combinatie van vakmanschap, beschikbaar materiaal en ondernemingszin. How U Survive this Life Everyday, Resourcefully is een onderzoek naar deze en andere noviteiten als culturele fenomenen. Er wordt ontleed wat het betekent om noviteiten te creëren van afgedankte materialen, een waardeloos (rest)product waarde te geven en wat het betekent om te werken met wat je hebt binnen de beperkingen van een gegeven context.
Anna Reutinger zal met name werken in het Pierre Kemp Lab en het Charles Nypels Lab.

 


 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief