29.10.13

Start eerste onderzoeksproject Van Eyck Mirror: Symposium ‘De (on)begrijpelijke overheid’ Dinsdag 29 oktober 2013

Van Eyck Mirror - products and concepts is het nieuw opgerichte projectbureau van de Van Eyck. Het bureau verbindt het talent van de deelnemers, de mogelijkheden van de labs en de professionele ondersteuning van de staf, aan maatschappelijke en economische vraagstukken. Zij realiseert in samenwerking met het bedrijfsleven, de overheid, culturele instellingen, kennisinstituten en particulieren, culturele projecten, concepten en producten. Van Eyck Mirror kent een vliegende start onder leiding van Brigitte Bloksma en zal op 29 oktober haar eerste multidisciplinaire onderzoeksproject ‘De (on)begrijpelijke overheid’in samenwerking met de Provincie Limburg voorstellen tijdens een symposium in de Van Eyck.

 Met de druk op provincies om in de toekomst te fuseren, is het van belang de legitimiteit van de regionale overheid opnieuw te formuleren en zichtbaar te maken. Van Eyck Mirror – products and concepts, start een artistiek onderzoek met een interdisciplinair team van wetenschappers, studenten, kunstenaars, ontwerpers en ambtenaren met het doel nieuwe maatschappelijke producten en diensten te ontwikkelen.

Tijdens het symposium spreken ondermeer Chris Sigaloff, directeur van de denktank voor sociale innovatie Kennisland, over de projecten ‘Slimmernetwerk’ en ‘Ambtenaar 2.0’ en Arjan Widlak, directeur Kafkabrigade. Hij deelt zijn ervaring in het onderzoeken en bestrijden van bureaucratische toestanden waarbij de overheid faalt om adequaat diensten te verlenen of maatschappelijke problemen op te lossen.

U bent van harte welkom, we stellen het op prijs als u voor 25 oktober aangeeft of u komt (anne.vangronsveld@janvaneyck.nl).

Het volledige programma voor 29 oktober vindt u hier.

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief