11.07.15

Stadsgesprekken over toekomstig cultuurbeleid Maastricht

In het kader van het opstellen van een innovatieagenda Cultuur voor de stad Maastricht, zullen van 24 juni t/m 8 juli gesprekken worden gevoerd met de bewoners - waaronder kunstenaars, ondernemers, scholieren en studenten -  over hun wensen en verwachtingen ten aanzien van creativiteit in hun directe leefomgeving. De uitkomsten zullen leidend zijn voor de invulling van het toekomstig cultuurbeleid in Maastricht. 

Deze stadgesprekken, die de vorm aannemen van stadswandelingen in de vijf stadsdelen van Maastricht, is de eerste fase van een cultuurverkenningstraject waar Van Eyck Mirror, het projectbureau van de Van Eyck, aan meewerkt in samenwerking met Tout Maastricht en in opdracht van de Gemeente Maastricht.
Van Eyck Mirror zal binnen de opdracht zorgdragen voor de artistiek-inhoudelijke insteek van de wandelingen, het onderzoek, het finale rapport en de artistieke presentatie van de uitkomsten. 

Na afsluiting van de stadsgesprekken zal Martine Zoeteman, die als observator voor dit project is aangetrokken door Van Eyck Mirror, van het ruwe verslag een onderbouwd rapport maken, dat de grondslag zal zijn voor de herstructurering van het cultuurbeleid van de Gemeente Maastricht.

Van Eyck Mirror werkt op basis van dit rapport een concept uit van waar uit twee deelnemers van de Jan van Eyck Academie een artistieke interventie zullen uitdenken die reflecteert op en zich verhoudt tot de uitkomsten. Deze artistieke interventies staan gepland voor het najaar en zullen de uitkomsten van het traject zichtbaar maken. 

Iedereen die wil meedenken over het nieuwe kunst- en cultuurbeleid kan vanaf 1 juni alle informatie vinden op: www.toutmaastricht.nl

Op zaterdag 11 juli zijn alle deelnemers aan de wandelingen welkom in de Van Eyck om een dag lang (10-17u) gezamenlijk de verzamelde beelden uit te werken. In workshops wordt dieper op de thema’s ingegaan.  

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief