29.09.14

Topos bijeenkomst

Topos, architectuurcentrum Maastricht, organiseert een avond rond architect Jo Coenen in het auditorium van de Van Eyck.

Aanleiding: De architect Jo Coenen wordt 65 jaar en dat mag niet zo maar voorbij gaan. Als architect en stedenbouwkundige heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de stad Maastricht. Overal in de stad zijn gebieden en gebouwen te zien die van zijn hand en zijn geest zijn. Haal in gedachten deze gebieden en gebouwen uit de stad weg en er is sprake van een heel ander Maastricht. Maar niet alleen heeft hij in belangrijke mate bijgedragen tot de ruimtelijke kwaliteit van Maastricht, als Rijksbouwmeester heeft hij het architectuurklimaat en de architectuurdiscipline talrijke impulsen gegeven. Wij willen zowel terugkijken naar zijn invloeden op de stad als zijn visie vernemen over de toekomst van de stad Maastricht, als ook de ontwerp c.q. bouwopgave voor de toekomst.

Opzet van de avond

20.00 uur Welkomstwoord door Nico Nelissen, voorzitter van TOPOS
20.10 uur Frits van Dongen, Rijksbouwmeester, Jo Coenen als wegbereider van de Nieuwe Ontwerp, c.q. Bouwopgave
20.30 uur Huub Smeets, De resultaten van 25 jaar wonen en werken van Jo Coenen in Maastricht (1990-2014)
20.50 uur Pauze
21.15 uur Jo Coenen, De ontwerp c.q. bouwopgave van de toekomst
21.40 uur Rondetafelgesprek met de inleiders, gespreksleider Nico Nelissen
22.30 uur Afsluiting

 

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief