10.11.14

TOPOS: Zelf energie maken: tussen droom en werkelijkheid

Architectuurcentrum Maastricht TOPOS organiseert de lezing:
ZELF ENERGIE MAKEN: TUSSEN DROOM EN WERKELIJKHEID door Jasper Hugtenburg en Richard van Gemert

10 november Van Eyck Auditorium, 20.00 uur 

De transitie naar duurzame energieopwekking verloopt in Nederland moeizamer dan in sommige andere Europese landen. Het Nationaal Energie-akkoord van het Rijk en 40 andere 0rganisaties, dat recentelijk afgesloten is, heeft de ambitie dit verschil de komende jaren te gaan inlopen. Een belangrijk aspect van deze verduurzamingslag is de aandacht voor energiebesparing en duurzame energieopwekking op regionaal en lokaal niveau. In navolging van de landelijke politiek hebben ook de provincie Limburg en een groot aantal (samenwerkende) gemeenten, de afgelopen jaren zeer stevige duurzaamheidambities geformuleerd. Maar wat komt er in de praktijk van terecht? Wat zijn eigenlijk de ruimtelijke consequenties van deze ambities en wil de bevolking die consequenties wel dragen?H+N+S landschapsarchitecten hebben onlangs voor Limburg een studie gedaan naar de vragen rondom duurzame regionale energieopwekking, waaronder het ruimtebeslag, en zijn daarbij tot verrassende conclusies gekomen. En ook de weerstand van de bevolking tegen de windturbines in het Lanakerveld, waar het initiatief voor een duurzame energiecentrale Maastricht tegenaan gelopen is, laat zien hoe complex deze transitie naar een lokale energieopwekking is. Wat kunnen we daarvan leren, hoe gaan we het dan doen en welke rol hebben planologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten daarin?

Meer info hier

 

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief