08.12.14

Topos: Architectuur in tijden van digitalisering

Op maandag 8 december 2014, is TOPOS architectuurcentrum Maastricht weer present in de Van Eyck met de lezing Architectuur in tijden van digitalisering door Floris Cornelisse.

De digitalisering is doende alle sectoren en aspecten van de maatschappij fundamenteel te veranderen. Dat geldt voor de onderlinge communicatie, voor het transport en vervoer, voor het werken en de vrije tijd, maar ook bijvoorbeeld voor de kunst en cultuur. Ook architectuur en stedenbouw ondergaan fundamentele veranderingen. Dat betreft zowel het ontwerpproces als het architectonisch ontwerp. De centrale vraag daarbij is: ‘Hoe kunnen architecten in tijd van digitalisering, en daarmee gepaard gaande een steeds grotere invloed van derden op het ontwerpproces, vasthouden aan het traditioneel vakmanschap van de architectuur?’ Sommige bureaus verstaan de kunst om deze vraag op een originele en kundige manier te beantwoorden. Dit geldt bijvoorbeeld voor Happel Cornelisse Verhoeven, een breed georiënteerd architectenbureau, dat in alle projecten zoekt naar de wisselende relatie tussen het landschap, de stad en haar architectuur. In de overlap van deze schaalgebieden gaat de belangstelling uit naar het werken in complexe stedenbouwkundige locaties en het ontwikkelen van stedelijke en landelijke ensembles. Een terugkerende kwestie daarbij is hoe het ruimtelijk ontwerp de openbare ruimte begrenst en zich kan voegen in het continuüm van haar omgeving. De architectuur van dit bureau is dan ook niet het enkelvoudig antwoord op het gegeven programma, maar wordt gekenmerkt door de toepassing van herkenbare typologieën en de voorliefde voor streekeigen, solide materialen. Juist in een tijd waarin de omgeving voortdurend aan verandering onderhevig is, zijn de stad en haar ommelanden immers het meest gebaat bij interventies met een lange adem. Kan deze manier van omgaan met het ontwerpproces en met het architectonisch ontwerp in de digitale maatschappij een inspiratie zijn voor architectenbureaus in Maastricht en omgeving? 

Deze bijeenkomst van TOPOS probeert te stimuleren tot het nadenken over het ontwerpproces en het architectonisch ontwerp in een digitaliserende samenleving.

Spreker:
Floris Cornelisse, partner bij Happel Cornelisse Verhoeven Architecten BV te Rotterdam 

Programma:

20.00 uur Welkom door de voorzitter van TOPOS, Nico Nelissen
20.15 uur Floris Cornelisse van Happel Cornelisse Verhoeven Architecten BV te Rotterdam
21.00 uur Commentaar op werk van HCV door de architecten Fred Humblé en Mathieu Bruls
21.40 uur Discussie met de zaal
22.00 uur Afsluiting

Meer info: http://www.toposmaastricht.nl/

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief