ANBI

Stichting Van Eyck werd in 2014 bij de Belastingdienst geregistreerd als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI).
Ten behoeve van de Culturele ANBI status, worden onderstaande gegevens gepubliceerd.

Naam:
Stichting Van Eyck

RSIN/Fiscaal nummer:
003042327 

Contactgegevens:
Van Eyck
Academieplein 1
6211 KM Maastricht
t: +31 (0)43.3503737
e: info@janvaneyck.nl

Doelstelling:
De Stichting Van Eyck heeft ten doel het talent te ontwikkelen en te bevorderen van jonge en bewezen (inter)nationale kunstenaars (zoals beeldend kunstenaars, ontwerpers, beschouwers en schrijvers) alsmede initiatieven te ontplooien die bijdragen aan deze talentontwikkeling en aan de betekenis en de rol van de kunstenaar in de (kunst)wereld.

Raad van Toezicht:
De namen van de leden van de Raad van Toezicht zijn via deze link te raadplegen

Balans en staat van baten en lasten:

Jaarrekening, bestuursverslag en bestuurssamenstelling 2019

Jaarrekening, bestuursverslag en bestuurssamenstelling 2018 

Jaarrekening, bestuursverslag en bestuurssamenstelling 2017 

Jaarrekening, bestuursverslag en bestuurssamenstelling 2016

Jaarrekening 2015

De balans en staat van baten en lasten, met toelichting van het jaar 2014  zijn te vinden onder bijlage 7 van het jaarverslag 2014 

De balans en staat van baten en lasten, met toelichting van het jaar 2013 zijn te vinden onder bijlage 5 van het jaarverslag 2013 
 

Beleidsplan:

Beleidsplan 2021-2024 'De Postacademie in een wereld in transitie'
Beleidsplan 2017-2020 'Levende beelden. Licht in de spiegel'

Verslag activiteiten:
De actuele activiteiten van de Stichting Van Eyck zijn te volgen via de home-pagina van deze website. De activiteiten van 2013–2015 zijn te raadplegen in Feiten en Cijfers 2013-2015, een bijlage bij het beleidsplan 2017–2020.

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid is conform de Rechtspositieregeling Van Eyck waarbij de salarisschalen, analoog aan die van de CAO sector Rijk, worden gevolgd. Het betreft de BBRA salarisschalen. Informatie over de BBRA schalen is hier te downloaden. De informatie over het beloningsbeleid van de stichting Van Eyck is hier te raadplegen.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen, volgens artikel 14 van de statuten van de Stichting Van Eyck een vergoeding voor de gemaakte onkosten voor zover gemaakt in het kader van de werkzaamheden ten behoeve van de stichting.

 

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief