Jan van Eyck Academie

De Jan van Eyck Academie staat open voor jonge en gevorderde kunstenaars, ontwerpers, fotografen, architecten, schrijvers, curatoren, denkers. Wie zich aanmeldt, deelt onze overtuiging dat in de wisselwerking met anderen inzicht ontstaat: in de betekenis der dingen, het eigen werk en de (kunst)wereld. Daarom neem je, naast het werken in je eigen studio, actief deel aan het programma van de Van Eyck, participeer je in een of meerdere In-Labs en engageer je je voor de projecten die worden opgestart door Van Eyck Mirror, het projectbureau van de Van Eyck.

 In de Van Eyck werk je in een eigen studio aan je voorstel, project, onderzoek. De studio staat voor ons gelijk aan het klassieke vita contemplativa, het programma aan het vita activa. In wisselwerking houden zij elkaar in balans.

Het programma is de optelsom van de algemene en de meer specifieke programma’s. Het generieke programma wordt uitgemaakt door de regelmatige studio visits van de adviseurs en gasten, de lezingen, debatten en presentaties. Het specifieke programma is dat van de Labs, de In-Labs, de Mirror-projecten en wat je zelf aandraagt en ontwikkelt. Leidraad voor de jaarlijkse opzet van het programma is de artistiek-inhoudelijke behoefte van de deelnemers.

Een In-Lab is een zelfgevormde module van gelijkgestemde deelnemers die vriendschap voor het leven kan betekenen. Een In-Lab bied je de mogelijkheid je inzichten en vaardigheden in je eigen discipline te vergroten, een onderwerp uit te diepen, de kritische discussie over je eigen werk te verbreden. Voor de versterking van een In-Lab kan je gasten en verwante kunstenaars uitnodigen. De In-Labs vormen gezamenlijk een cellulaire en poreuze structuur die kenmerkend is voor de openheid van de Van Eyck.

De Van Eyck wordt door derden regelmatig benaderd om deel te nemen aan projecten en manifestaties. Daarnaast is Van Eyck Mirror, het projectbureau van de Van Eyck, actief om opdrachten en projecten aan de Van Eyck te verbinden. Ook de Hubert van Eyck initieert of participeert in samenwrkingsprojecten. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij naar eigen keuze in een van de projecten participeren.

De Van Eyck beschikt over goed geoutilleerde Labs, een auditorium, tentoonstellingsruimtes en een café-restaurant. Naast de deelnemers van de Van Eyck maken eveneens mensen en partners van buiten de academie gebruik van deze faciliteiten. Het komen en gaan van bezoekers en gebruikers biedt alle mogelijke ruimte voor ontmoetingen.

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief