Hubert van Eyck Academie

Masterclasses, International Projects and Courses

De Hubert van Eyck Academie (Instituut voor onderzoek & educatie) verbindt uiteenlopende activiteiten:

 

Openbare Lessen: Kunst & Geneeskunde

Vanuit de gemeenschappelijke nieuwsgierigheid en verwondering naar de mens en het menselijk lichaam hadden geneeskunde en kunst ooit een sterke band met elkaar. Door de vele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, zijn deze twee werelden jarenlang tegenover elkaar komen te staan. De medische wereld stond voor objectiviteit, de kunstwereld symboliseerde de subjectiviteit. Sinds enkele jaren zien we echter dat de vakgebieden een nieuwe interesse in elkaar krijgen. In een reeks Openbare Lessen bekijkt de Jan van Eyck Academie wat er gebeurt als deze twee domeinen samenkomen. De eerste Openbare Les staat gepland op 20 februari 2020.

In 2018 werkte de Hubert van Eyck Academie voor het eerst samen met de opleiding Geneeskunde van de Universiteit Maastricht. De Hubert van Eyck Academie verzorgde toen het vak Maakt het beleven van Kunst je een betere dokter?

 

Onderzoek Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed startte in 2019 het project Kerk & Kunst. Steeds meer kerkgebouwen komen leeg staan. Binnen het programma Kerk & Kunst wordt nagedacht over het creëren van een nieuwe betekenislaag voor kerkgebouwen in de samenleving, zodat deze behouden kunnen blijven. Dit gebeurt door zeven artistieke interventies te organiseren. Eén interventie zal worden ontwikkeld door Van Eyck Mirror, in samenwerking met alumni van de Jan van Eyck Academie. De Hubert van Eyck Academie voert het overkoepelende onderzoek uit waarin het project wordt geëvalueerd en gekeken wordt wat de meerwaarde kan zijn voor diverse betrokkenen.

 

Rurban: Landscapes on the Move

 

Als spiegel van de tijd fotografeerde Werner Mantz (1901-1983) in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw in de Euregio Maas-Rijn het opkomende industriële landschap en het natuurlijke landschap dat daarbij verloren ging. Voor het fotografieproject RURBAN Landscapes on the Move – geïnitieerd door de Werner Mantz Stichting in samenwerking met de Hubert van Eyck Academie – legden elf geselecteerde kunstenaars de huidige transformatieprocessen van dit gebied vast. Zij keken vanuit hun eigen lens naar het landschap en onderzochten welke aspecten in deze tijd van waarde zijn om vast te leggen. De bijdrage van de deelnemers is gepresenteerd in een tentoonstelling (opening juni 2019) en in een publicatie.

 

BeMobile, Create Together

 

De Hubert van Eyck Academie is partner in het programma BeMobile-Create Together! Een project dat artistieke en culturele uitwisseling tussen Europa en Turkije promoot middels een uitwisselingsprogramma. In novemben 2019 kwam de Turkse kunstenaar Burcu Yağcıoğlu voor een residentie naar de Jan van Eyck Academie. Het project is gerealiseerd binnen het

EU-Turkey Intercultural Dialogue project.

 

MERIAN, Network for Artistic Research

De Hubert van Eyck Academie is partner binnen MERIAN, Network for Artistic Research. Binnen MERIAN wordt onderzocht hoe artisiek en academisch onderzoek elkaar kunnen versterken. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk PhD-programma.

 

Educatie


De Hubert van Eyck Academie ontwikkelt programma’s en onderwijsblokken op maat voor hogescholen, universiteiten, middelbaar onderwijs en basisonderwijs. Binnen alle programma’s wordt gezocht naar een combinatie van theorie en praktijk.

De afgelopen jaar ontwikkelde de Hubert van Eyck Academie onder andere programma’s over cultureel ondernemerschap, cultuureducatie en artistiek onderzoek.

 

 

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief