Hubert van Eyck Academie

Oprichting Hubert van Eyck Academie

Woensdag 25 januari 2012 werd de oprichting van de Hubert van Eyck Academie, de onderwijscomponent van de Van Eyck, gevierd en het daaraan verbonden voornemen van Zuyd Hogeschool, de Universiteit van Maastricht en de Van Eyck om samen te werken. De samenwerking tussen de Toneelacademie, de Academie voor Beeldende Kunsten, het Conservatorium, de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen en de Van Eyck werd officieel bezegeld door de ondertekening van een Letter of Intent door de voorzitters van de besturen. De samenwerking geldt in het bijzonder  de nieuwe studierichting I-Arts en de verschillende masteropleidingen. De heer Jacques Costongs, wethouder Cultuur van de stad Maastricht, ging in op het belang van deze onderwijssamenwerking voor stad en provincie. De provincie onderstreepte dit bij monde van algemeen directeur Ad de Kroon.
Foto’s van deze avond vind je hier
Interview met directeur Lex ter Braak op L1 Radio: Beluister

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief