Mirror

Projectbureau

Mirror is het projectbureau van de Jan van Eyck Academie. Zij concretiseert de wereldgerichte ambities van de kunstenaars en benut het creatieve potentieel van de academie in het aannemen van opdrachten van buiten.

Mirror is pionier in het doelgericht inzetten van artistieke processen in het maatschappelijke werkveld. Door onderzoek, ontwikkeling en ontwerp van culturele projecten en concepten in opdracht van en in samenwerking met het bedrijfsleven, de overheid of kennisinstituten op te zetten, stimuleert zij  maatschappelijke vernieuwing.
Onder andere pensioenverzekeraar APG, de Provincie Limburg, Stichting Doen en de gemeente Maastricht zijn de opdrachtgever van inhoudelijk zeer uiteenlopende projecten. 

Sinds de start van het projectbureau in maart 2013 heeft Mirror verscheidene programma’s en projecten geïnitieerd: informatie over De (on)begrijpelijke overheid en Living Like an Artist vindt u in het menu hiernaast.

Andere projecten zijn:

ONDERZOEK SOCIAL DESIGN - STICHTING DOEN
In opdracht van Stichting DOEN voeren Van Eyck Mirror en de Hubert van Eyck Academie een onderzoek uit naar Social Design en naar de projecten die Stichting DOEN in de afgelopen jaren heeft geïnitieerd en ondersteund.

Partners: Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van Universiteit Maastricht, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten en Maastricht Academy of Fine Arts and Design van Zuyd Hogeschool.
Subsidiënt: Stichting DOEN
In samenwerking met 10 Van Eyck deelnemers
 

CULTUURVERKENNING MAASTRICHT/STADSGESPREKKEN 2015 – 2016
In het kader van het opstellen van een innovatieagenda Cultuur voor de stad Maastricht, werden van 24 juni t/m 8 juli 2015 gesprekken gevoerd met de bewoners over hun wensen en verwachtingen ten aanzien van creativiteit in hun directe leefomgeving. De uitkomsten zullen leidend zijn voor de invulling van het toekomstig cultuurbeleid in Maastricht. Van Eyck Mirror staat in voor de artistiek-inhoudelijke insteek, het onderzoek, het finale rapport en de artistieke presentatie van de uitkomsten.  

Partners: Tout Maastricht
Subsidiënt: Gemeente Maastricht

 

PERFORMING SPACE
Performing Space is een platform voor programmering van de openbare ruimte. Het biedt vanuit beeldende kunst, theater en architectuur nieuwe perspectieven op de stedelijke context door makers in het openbaar te laten experimenteren en reflecteren op de publieke ruimte.
Partners: Academie van Bouwkunst, SoAP, Universiteit Maastricht

Subsidiënt: Gemeente Maastricht

 

ONDERGRONDS MAASTRICHT 2015 – 2016
Project ter verkenning van de ondergrondse infrastructuur van Maastricht en haar betekenis voor de leefbaarheid van de stad in relatie tot de waarde die de bewoners daaraan toekennen.
Partner: Universiteit Maastricht
 

SCHANS VAN NAVAGNE 2016
Artistieke interventie rondom de Schans van Navagne. De restanten van deze door de Spanjaarden in de zeventiende eeuw gebouwde vesting liggen ondergronds in het Nederlands-Belgische grensgebied. Door de wisselwerking tussen artistiek onderzoek en een performatieve benadering wordt de geschiedenis tastbaar en invoelbaar voor de bezoeker.

Partner: Toneelacademie Maastricht
Subsidiënt: Gemeente Eijsden-Margraten
 

OVER-WEIGHTED 2016 - 2017
Het project Over-Weighted startte in 2016 op initiatief van Van Eyck Mirror en de Hubert Van Eyck Academie. Vertrekkend vanuit een onderzoek van de Universiteit Maastricht rond discriminatie van mensen met morbide obesitas, werd in samenwerking met jonge ontwerpers onderzocht of discriminatie en stigmatisering van volwassenen met obesitas inderdaad plaatsvindt en wat dit de impact ervan is op hun welzijn.

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief