Van Eyck Mirror

De (on)begrijpelijke overheid

Met de druk op provincies om in de toekomst te fuseren, is het van belang de legitimiteit van de regionale overheid te herformuleren. Van Eyck Mirror is in 2013 een artistiek onderzoek gestart met een interdisciplinair team van deelnemers van de Van Eyck, Masterstudenten van de Universiteit Maastricht en ambtenaren van de Provincie Limburg. Dit team stelde zich tot doel nieuwe maatschappelijke en culturele producten, concepten en diensten te ontwikkelen die de zichtbaarheid en transparantie van de regionale overheid versterken. Een eerste symposium en tevens de kick-off van het onderzoekstraject werd gehouden op 29 oktober 2013 in de Van Eyck met de sprekers: René Bijlmakers (strategisch adviseur Provincie Limburg), Arjan Widlak (directeur Kafkabrigade) en Chris Sigaloff (directeur Kennisland).
In de lente van 2014 werd gestart met de tweede conceptfase van De (on)begrijpelijke overheid middels een artist-in-residende programma in het gouvernement van de Provincie Limburg. In mei en juni 2014 werden twee werkateliers gehouden. Tijdens deze werkateliers werkten deelnemers van de Van Eyck samen onder leiding van professionals met diverse achtergronden. Op basis van de brainstormsessies en masterclasses stelden zij individueel of in samenwerking een projectvoorstel voor om nieuwe type producten en diensten te ontwikkelen die de provinciale overheid kan inzetten om meer zichtbaarheid te genereren en haar legitimiteit te tonen.  Irene Fortuyn, kunstenaar, Hoofd van het departement Man & Leisure van de Design Academy Eindhoven, tutor aan het KABK Den Haag en mede-oprichter van LabMinds en Kennisland, denktank voor sociale innovatie, leidden de werkateliers.

Op 26 juni vond de eindpresentatie van De (on)begrijpelijke overheid plaats. De eindpresentatie startte met een presentatie van Carolina Mano Lopes dos Santos, masterstudent aan Maastricht University, die op heldere wijze de vragen, concepten en ideeën van de eerste fase behandelde. Het onderzoeksteam dat gedurende de researchfase aan het werk was, concludeerde dat er een verschuiving van het probleem plaatsvond, namelijk van een onbegrijpelijke naar een onzichtbare provincie. Zij raadde het team van de tweede fase aan rond deze kwestie van (on)zichtbaarheid te werken.
Ellen Feiss en Toon Fibbe, deelnemers van de Van Eyck, stelden de concepten voor die uit die tweede fase voortkwamen. Ze presenteerden een (on)zichtbare tentoonstelling van kunstwerken, achtergrondinformatie en concepten over de Provincie als instelling. Naast sporen in het provinciehuis is deze (on)zichtbare tentoonstelling online te bekijken. De tentoonstelling zal groeien naarmate er meer kunstenaars gevraagd worden een bijdrage hieraan te leveren. 

Het eindrapport kunt u hier raadplegen.

Partners:
Provincie Limburg
Maastricht University
KennislandNieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief