De Van Eyck is een internationale, multidisciplinaire postacademie voor talentontwikkeling in Maastricht. De kernwaarden van haar ambitie zijn: ontmoeting, verbinding, samenwerking, engagement, proces. Deze kernbegrippen vloeien in elkaar over, versterken elkaar en geven de Van Eyck haar eigenheid. 

De Van Eyck is meervoudig in haar samenstelling en bestaat allereerst uit:
de Jan van Eyck Academie, de internationale postacademische instelling voor talentontwikkeling – en haar Labs;

de Hubert van Eyck Academie, de instelling voor onderwijs- en projectsamenwerking;

Van Eyck Mirror, het projectbureau dat deelnemers, culturele en maatschappelijke partijen met elkaar verbindt;

Van Eyck Services die zorg draagt voor de benutting van het gebouw en de Labs door derden;

het Van Eyck café-restaurant, de open ontmoetingsplek

Deze deelinstituten grijpen als tandwielen in elkaar en laten de Van Eyck draaien; het programma en de verbindingen tussen deelnemers en externe partners, vloeien daaruit voort. 

De Van Eyck biedt haar deelnemers de meervoudige omgeving die hen uitdaagt en stimuleert. Zij werken er zowel aan hun eigen projecten als aan de projecten die het verblijf op de Van Eyck met zich meebrengt zoals die van de Hubert van Eyck Academie, van de Van Eyck Mirror, van samenwerkingspartners, van de Lab workshops, van In-Labs. Het multidisciplinaire karakter van de Van Eyck doet een beroep op hun artistieke en intellectuele veelzijdigheid en stelt hen in staat hun kwaliteiten – op korte en langere termijn – diepgaand en wijdvertakt te ontwikkelen.  Het werk van de deelnemers is de weerslag en het resultaat van deze verschillende en in elkaar overlopende processen. Het legt bovenal getuigenis af van een onderzoekend en betrokken kunstenaarschap. 

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief