Wanderlust

Writer-in-residence programma

De van Eyck biedt samen met het Nederlands Letterenfonds (jonge) schrijvers uit Nederland de mogelijkheid minimaal twee maanden aan de Jan van Eyck Academie te werken, te midden van internationale kunstenaars, ontwerpers, curatoren en denkers. Dit in het kader van Wanderlust, het internationale talentontwikkelingsprogramma van het Letterenfonds.

 

Niña Weijers startte in 2014 als eerste writer-in-residence. Maartje Wortel volgde haar op in januari 2015. De Van Eyck verwelkomde Wytske Versteeg in mei 2015. In september 2015 verbleef Rosan Hollak een maand op de academie, in september 2016 was zij voor een tweede maand in Maastricht. Bregje Hofstede startte haar residency van twee maanden op 1 februari 2016. Joost de Vries verbleef in mei-juni 2016 aan de academie. In 2017 verwelkomden we als eerste schrijver Roos van Rijswijk van april-juni en vervolgens in september-november Basje Boer. In april 2018 startte Maarten van der Graaff zijn residency. Sytske van Koeveringe verbleef in het najaar van 2018 aan de academie. Van april – juni 2019 was Nina Polak onze writer-in-residence. Persis Bekkering startte haar residency in september 2019.

 

Schrijver en dichter Erik Lindner is verbonden aan de Van Eyck als adviseur Literatuur en begeleidt de schrijvers tijdens hun residency.

 

 

SELECTIEPROCEDURE
Schrijvers kunnen zich tweemaal per jaar – in het voor- en najaar – aanmelden bij het Nederlands Letterenfonds voor een werkperiode.

Bij de selectie wordt prioriteit gegeven aan jonge talentvolle auteurs, bijvoorbeeld schrijvers die aan hun tweede of derde boek werken, voor wie het verblijf aan de Van Eyck een bijdrage kan leveren aan de artistieke en professionele ontwikkeling.

Belangstellenden dienen een werkplan/onderzoeksvoorstel in te sturen bij het Nederlands Letterenfonds. Het voorstel moet passen bij de werk- en onderzoeksomgeving die de Van Eyck biedt. Ook dient het verblijf aan de Van Eyck een duidelijke meerwaarde te hebben boven verblijf op een andere plek of residentie.
Het voorstel bevat verder een voorkeursperiode voor het verblijf en een kort cv. Het verblijf start bij voorkeur op 1 september 2018 of 1 mei 2019.

De residentie wordt geheel gefinancierd door het Nederlands Letterenfonds.

 

Meer informatie over Wanderlust en de aanmelding: www.letterenfonds.nl/nl/wanderlust


 

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief